Każdy przedsiębiorca zalicza wydatki do kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Część wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w deklaracji rocznej można odliczyć podwójnie. Na tym w uproszczeniu polega ulga badawczo-rozwojowa (B+R). Obowiązuje od 2016 r.

Od tego czasu była już kilkukrotnie nowelizowana. Projekt Polskiego Ładu przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. będzie jeszcze korzystniejsza, m.in. ze względu na możliwość połączenia jej z innymi preferencjami i podniesienie limitu odliczeń na koszty pracownicze.