Jeśli otrzymaliście spadek lub darowiznę od najbliższej rodziny, warto jak najszybciej zebrać wszystkie dokumenty i złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. W przeciwnym razie niezależnie od pokrewieństwa obdarowujących trzeba będzie zapłacić podatek.

Zgodnie z prawem spadek otrzymany od najbliższej rodziny lub darowizna od rodziców czy brata nie powinny podlegać opodatkowaniu. Jeśli zatem dostaliście darowiznę albo odziedziczyliście spadek po kimś z bliskiej rodziny, warto skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Spadek lub darowizna – trzeba wypełnić formularz SD-Z2

W tym celu trzeba złożyć formularz podatkowy pod nazwą SD-Z2. Cała procedura jest oczywiście darmowa. Ważne jest, że zwolnienie z podatku będzie skuteczne, jeśli dokument trafi do US w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy.

Kto może złożyć formularz dotyczący spadku lub darowizny?

Złożyć formularz SD-Z2 mogą wszystkie osoby, które otrzymały majątek poprzez: dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny, polecenie testamentowe, zachowek, dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci, dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego, nieodpłatne zniesienie współwłasności, darowiznę albo polecenie darczyńcy, nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy, nieodpłatne użytkowanie, nieodpłatną służebność.

Zwolnieniem z podatku będą objęte osoby, które dostały majątek od: żony, męża, córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka, pasierbicy, pasierba, siostry, brata, macochy i ojczyma. Aby skorzystać z opcji zwolnienia z podatku, należy b być obywatelem polski, ewentualnie innego kraju UE, a także Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.

Limity pieniężne darowizny, którą trzeba zgłosić

Co ważne, do Urzędu Skarbowego nie trzeba zgłaszać przypadków, kiedy to ktoś dostał majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza, lub dostał majątek, którego wartość NIE PRZEKRACZA 9 637 zł. Dotyczy to majątku otrzymanego w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku).

Formularz SD-Z2 można wypełnić online, wydrukować lub pobrać w urzędzie. Jeśli wysyłamy formularz przez internet, można go podpisać np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Choć de facto wystarczy złożenie samego formularza urząd skarbowy poprosić dodatkowo o dokumenty potwierdzające przedstawione w formularzu fakty. Dotyczy to m.in. potwierdzenie przelewów, postanowień sądu, kim jest obdarowujący i jaki stopień pokrewieństwa lub powinowactwa nas z nim łączy.

Czas na złożenie formularza

Co do zasady wystarczy złożyć formularz do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Jest to jednak dosyć skomplikowana kwestia. Ten moment zależy od sposobu, w jaki dostaniesz spadek lub darowiznę. W przypadku dziedziczenia datą początkową będzie uprawomocnienie się orzeczenia sądu. W przypadku przelewu data przelewu. W przypadku testamentu data przeniesienia własności. Jeśli spadek czy też darowizna była sporządzona w formie umowy, momentem rozpoczęcia liczenia czasu będzie data tejże umowy.

A co jeśli dowiemy się o przekazaniu spadku z opóźnieniem? Jak informuje Ministerstwo Finansów jeśli dowiecie się, że został Wam przekazany spadek lub darowizna już po upływie 6 miesięcy – wyjątkowo możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Należy wtedy złożyć formularz do 6 miesięcy od dnia, w którym taka wiedza zostanie powzięta. Warto udokumentować ten fakt, choćby w formie maila,SMS-a, rozmowy telefonicznej czy spotkania u adwokata.

Co robić, kiedy się spóźnimy?

Każde spóźnienie powyżej tych 6 miesięcy skutkuje niestety naliczeniem przez fiskusa podatku, którego de facto płacić przecież nie musicie i nie powinniście. Co więcej, jeśli z jakichś powodów to urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę np. na podstawie wysokich przelewów na Waszym koncie w banku, można zapłacić podatek w wysokość aż 20 procent wartości tego majątku.

O czym należy pamiętać?

Składając formularz, warto złożyć go w odpowiednim urzędzie skarbowym. To ważne, jeśli dotyczy nieruchomości. Wtedy powinien to być właściwy US względem miejsca położenia tej nieruchomości lub ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Natomiast jeśli spadek czy darowizna dotyczą kwot, można skorzystać z właściwego urzędu odpowiedniego dla miejsca Waszego zamieszkania w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy.
Warto pamiętać, ze jeśli dostajecie majątek, który jest położony, choć w części za granicą wtedy należy złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsc pobytu w tym dniu.

Kolejna kwestia, o jakiej trzeba pamiętać, to fakt, że dla każdego majątku, który dostajecie, należy złożyć s oddzielny formularz. Na przykład zmarły pozostawił po sobie mieszkanie i pieniądze w banku. Wedy należy złożyć 2 formularze – jeden o mieszkaniu, a drugi o pieniądzach.

Źródło: własne, Ministerstwo Finansów