Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej lub outsourcingu usług. W tym celu – jak poinformował – będzie zawierał umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zwłaszcza z obywatelami Ukrainy. Chciał się upewnić, jakie będzie miał w związku z tym obowiązki jako płatnik.
W wydanej interpretacji dyrektor KIS przypomniał, że co do zasady, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą dochody są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania podatnika.