Spore kontrowersje wzbudziły zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany dotyczące m.in. tymczasowego zajęcia ruchomości (np. samochodów). Funkcjonariusze celno-skarbowi mają dostać większe uprawnienia. Dlaczego?

Często jest tak, że dłużnicy prowadzą działalność gospodarczą przynoszącą faktyczny dochód, ale nie spłacają wymagalnych zaległości. Obecnie zastosowanie środka egzekucyjnego, jakim jest zajęcie ruchomości przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podlega pewnym ograniczeniom. Ponadto zdarza się, że bywa nieskuteczne (np. zajęcie rachunku bankowego). Nie zawsze jest też możliwe dotarcie do każdego dłużnika. Stąd pomysł na tymczasowe zajęcie ruchomości, które ma być realizowane przy okazji wykonywania innych czynności kontrolnych, np. na granicy. Proszę zauważyć, że nie mówimy o nowym narzędziu, ale o rozwinięciu już istniejącego.