Chodziło o zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Przysługuje ono nauczycielom świadczącym usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Prawo do niego mają nie tylko zawodowi nauczyciele, lecz także każda inna osoba, która przekazuje wiedzę uczniom, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach z 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt C-473/08) i z 14 czerwca 2007 r. (sygn. akt C-445/05).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT dotyczy tylko korepetycji z przedmiotów, z których podatnik posiada wykształcenie kierunkowe. Tak wynika z wydanych przez niego interpretacji, m.in. z 9 listopada 2020 r. (sygn. 0133 KDIPT1-1.4012.723.2020.3.AKA) i z 5 marca 2021 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.604. 2020.2.PG).