Jeśli nadwyżka nie powstaje, to w ogóle nie ma przychodu – dodał.
Spytała o to spółka, która postanowiła przystąpić do programu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym i objąć nim m.in. swojego prezesa oraz niektórych pracowników. Nowy produkt miałby charakter ochronno-inwestycyjny. W jego części inwestycyjnej składki wpłacane byłyby na dwa rachunki: podstawowy (na który wpłaty byłyby regularne) i dodatkowy (gdzie środki wpłacane byłyby okazjonalnie). Umowa ubezpieczeniowa pozwalałaby też na wypłatę zgromadzonych pieniędzy z obu rachunków inwestycyjnych.