– Generalnie można zauważyć tematy, które objęte są szczególnym zainteresowaniem organów podatkowych i celno-skarbowych. Są to optymalizacje podatkowe, karuzele VAT, podatek u źródła i ogólnie temat cen transferowych – przyznaje Dariusz Malinowski, partner i szef zespołu ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce.

Kolejni doradcy dodają do tego restrukturyzację i rozliczenia CIT. Zasadniczo trendy w kontrolach są podobne do tych, które występowały przed zamknięciem gospodarki.