Zmiany w tym zakresie zapowiadane były pod koniec czerwca br., o czym informowaliśmy w artykule „Podatkowe grupy kapitałowe również dla mniejszych podmiotów” (DGP nr 120/2021). Teraz znalazły odzwierciedlenie w projekcie Polskiego Ładu.
Ministerstwo Finansów liczy na to, że w ten sposób uda mu się zachęcić mniejsze podmioty do tworzenia PGK. Przypomnijmy, że na koniec marca br. w Polsce funkcjonowało jedynie 65 takich grup.
Projekt PŁ zakłada, że PGK mogłyby tworzyć spółki, w których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 tys. zł (obecnie 500 tys. zł). Zniesiony ma być wymóg osiągnięcia przez grupę co roku co najmniej 2 proc. rentowności podatkowej (udziału dochodów w przychodach). To oznacza, że nawet jeśli grupa poniesie stratę podatkową, nie utraci ona swojego statusu.
Zniknąłby też warunek, który obecnie uniemożliwia tworzenie PGK przez spółki wzajemnie powiązane.
Umowa o utworzeniu PGK nadal musiałaby być zawierana na okres trzech lat, ale niekoniecznie przed notariuszem.
Roczny dochód grupy można byłoby obniżyć o straty (z tego samego źródła przychodów) spółek tworzących PGK, poniesione przed przystąpieniem do grupy, o ile taka strata mogła być odliczona przez spółkę, nawet gdyby nie było przystąpienia do PGK. Warunkiem byłoby również, aby strata była poniesiona nie wcześniej niż w piątym roku podatkowym poprzedzającym rok PGK, za który będzie dokonywane odliczenie.
Do pięcioletniego okresu poprzedzającego rok odliczenia straty byłyby natomiast wliczane lata funkcjonowania samej PGK. Zmienić mają się również warunki pomniejszania oraz powiększania PGK o kolejne spółki. Obecnie jest to możliwe wyłącznie, gdy spółka tworząca grupę została przejęta przez inną należącą do niej spółkę. Nowelizacja miałaby pozwolić na: połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek tworzących PGK. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i niektórych innych ustaw – w konsultacjach