Wymiana udziałów jest transakcją, w której podmiot A wnosi udziały (akcje) posiadane w podmiocie B do podmiotu C w zamian za udziały (akcje) w podmiocie C.
– Taka transakcja jest neutralna podatkowo na gruncie podatków dochodowych pod warunkiem, że jest uzasadniona gospodarczo, a więc nie jest nakierowana na osiągnięcie korzyści podatkowych – przypomina Michał Thedy, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners.