Od początku epidemii COVID-19 naczelnicy urzędów skarbowych wydali ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie podatków na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł - poinformowała w sobotę Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

"Krajowa Administracja Skarbowa wspiera podatników, a szczególnie przedsiębiorców i szeroko udziela różnego rodzaju ulg. Od początku epidemii, naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ok. 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg w spłacie należności podatkowych na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł" - wskazała cytowana w informacji zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Dodała, że wnioski uzasadnione sytuacją związaną z COVID-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Jak napisano, podatnicy mogą zwrócić się do KAS o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego COVID-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych.

Wskazano, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, naczelnik urzędu skarbowego może udzielić ulgi, która: nie stanowi pomocy publicznej, stanowi pomoc publiczną, jest pomocą de minimis.

Dodano, że informacje o zasadach przyznania ulg można uzyskać w urzędzie skarbowym lub w Krajowej Informacji Skarbowej.