Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 czerwca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.150.2021.2.RR). To niejedyna pozytywna dla podatników informacja płynąca z jego wykładni. Dyrektor KIS wypowiedział się też korzystnie w sprawie sposobu odliczania straty przez komandytariusza, gdy ten jednocześnie korzysta ze zwolnienia podatkowego dla części swoich przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a) ustawy o PIT.
Wyjątek od zasady