Wskaźnik inflacji jest niezbędny do wyliczenia stawek maksymalnych podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: miejscowej, uzdrowiskowej, targowej i reklamowej. Co roku w lipcu ogłasza go prezes GUS. Na tej podstawie minister finansów przelicza stawki i publikuje je w specjalnym obwieszczeniu. To istotna informacja dla rad gmin, które mogą w przyszłym roku podnieść stawki podatków lokalnych do maksymalnego poziomu. My przeliczyliśmy stawki maksymalne już dziś.
W 2022 r. podwyżki podatków i opłat lokalnych będą nieco mniejsze niż w 2021 r. Rok temu inflacja w I półroczu była bowiem wyższa – wyniosła 3,9 proc.