Wspólnicy około połowy miliona spółek, logując się na konto podatnika w serwisie e-Urząd Skarbowy, mogą już sprawdzić firmowe dane identyfikacyjne – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Nowa usługa dostępna jest w ramach e-Urzędu Skarbowego (e-US) na stronie podatki.gov.pl dla wspólników spółek partnerskich, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Po zalogowaniu do e-US, poza dostępem do swoich danych osobowych, wspólnik ma również dostęp do danych identyfikacyjnych spółki, zgłoszonych do urzędu skarbowego, m.in.: adresu siedziby, miejsc prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych.
„Wspólnicy mogą więc szybko i wygodnie zweryfikować, czy dane są prawidłowe i aktualne. Nie muszą już w tym celu przychodzić do urzędu skarbowego” – podkreśla Ministerstwo Finansów.
Resort planuje też kolejne usługi. Pod koniec 2021 r. e-US umożliwi pobieranie zaświadczeń m.in. o niezaleganiu w podatkach. Planowane jest też wdrożenie usługi dla notariuszy. Akty notarialne będą mogły być przesyłane przy pomocy e-US do urzędów skarbowych elektronicznie. W 2022 r. zostanie m.in. udostępniona funkcjonalność dla komorników sądowych.