Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Ponadto jej dział szkoleniowy zajmuje się prowadzeniem postępowań certyfikacyjnych, w ramach których nawet osoby niekorzystające uprzednio z usług edukacyjnych realizowanych przez spółkę mogą przystąpić do egzaminu i poddać się kwalifikacji w celu uzyskania jednego z technicznych tytułów zawodowych, w nadawaniu którego spółka może uczestniczyć dzięki szczególnym uprawnieniom uzyskanym od międzynarodowego partnera non profit.