Opublikowane statystyki dotyczą 5 lat, bo od 15 lipca 2016 r. (gdy klauzula weszła w życie) do 30 czerwca 2021 r. Nie dotyczą danych odnoszących się do stosowania innej klauzuli – nadużycia prawa, obowiązującej na gruncie ustawy o VAT.
Z danych wynika, że przez 5 lat przed szefem Krajowej Administracji Skarbowej toczyły się tylko 73 postępowania „klauzulowe”, a więc średnio 15 rocznie. 28 z nich zakończyło się wydaniem decyzji w pierwszej instancji, z czego 10 zostało rozstrzygniętych również na etapie odwołania.