Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie miała kolosalne znaczenie zarówno dla wielu branż wykorzystujących takie zbiorniki w swojej działalności gospodarczej, jak i dla samorządów. Jeśli bowiem sąd kasacyjny uzna, że silosy są budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), to będzie to oznaczać, że ich właściciele bądź posiadacze powinni płacić samorządom 2-proc. podatek od nieruchomości, wyliczony od wartości obiektu. Jeśli okazałoby się, że silos jest budynkiem, danina powinna być niższa.
Dotychczasowe stanowisko NSA w odniesieniu do tej kwestii (np. orzeczenia z 16 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 3294/21 i z 7 kwietnia 2021 r., sygn. akt III FSK 2947/21) było niejednolite, a więc podjęcie uchwały okazało się niezbędne.