Przybywa interpretacji, w których dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada na pytanie o stawkę ryczałtu ewidencjonowanego właściwą dla danego rodzaju usług. Od 2021 r. prawie każdy przedsiębiorca i przedstawiciel wolnego zawodu może rozliczać się z fiskusem w tej formie

Przypomnijmy, że lista czynności, które wykluczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest ograniczona tylko do czterech rodzajów działalności: aptek, kantorów walut, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz wytwarzania wyrobów akcyzowych. Wszyscy pozostali mogli wybrać ryczałt.
Zniknęło też inne ważne ograniczenie, wskutek czego obecnie w tej uproszczonej formie można się rozliczać nawet wtedy, gdy podatnik świadczy swoje usług na rzecz firm. Przed 2021 r. było to wykluczone
Na dodatek zdecydowanie wzrósł limit przychodów uprawniający do rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego – w 2021 r. wynosi on równowartość 2 mln euro, czyli 9 030 600 zł, co oznacza, że takiego limitu przychodów nie można było przekroczyć w 2020 r., by móc stosować ryczałt w bieżącym roku.
Skąd wątpliwości
Problemem może być natomiast ustalenie prawidłowej stawki ryczałtu. Wynika to z tego, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.) posługuje się w art. 12 (określającym stawki podatku) kodami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
Natomiast w gminnej ewidencji działalności gospodarczej podatnicy podają kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Obie klasyfikacje statystyczne do siebie nie przystają i podatnicy często nie wiedzą, czy zakres ich działalności mieści się w grupowaniu PKWiU wskazanym w ustawie o zryczałtowanym podatku.
Ponadto, mimo że definicja wolnego zawodu została rozszerzona, to nadal jest ona zamknięta. Ci, którzy wykonują wolny zawód, ale nie odnajdują go na ustawowej liście, nie wiedzą, według jakiej stawki płacić ryczałt: czy według właściwej dla wolnych zawodów (17 proc.), czy według stawki wskazanej dla pozostałych usług, niewymienionych wprost w ustawie o zryczałtowanym podatku, czyli 8,5 proc.
Wątpliwości mają też podatnicy, których zawód jest wymieniony w definicji wolnego zawodu, lecz zatrudniają oni inne osoby, co wykluczałoby 17-proc. stawkę ryczałtu.
Z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy wynika, że podatnik wykonuje wolny zawód, gdy nie zatrudnia (na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze) osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Przykładowo, jeżeli księgowy zatrudnia osoby do obsługi rachunkowo-księgowej klientów, to powinien mieć prawo do 15-proc. ryczałtu, właściwego dla wielu usług szczegółowo wymienionych w ustawie.
Podobnie jest z usługami prawnymi. Radca prawny powinien płacić 15-proc. ryczałt, jeżeli zatrudni innych prawników. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji z 14 maja br. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 139.2021.2.MD).
Inaczej byłoby, gdyby księgowy, radca prawny czy przedstawiciel innego wolnego zawodu zatrudnił jedynie osobę do odbierania i wysyłania korespondencji. Wówczas właściwa byłaby stawka 17 proc., czyli taka jak przewidziana dla wolnych zawodów.
Co na to fiskus
Z wydanych do tej pory interpretacji indywidualnych wynika, że dyrektor KIS potwierdza z reguły prawidłowość stanowiska podatników. Tak jest przykładowo w przypadku informatyków, którzy zapewniają pomoc techniczną przy użytkowaniu komputerów lub zajmują się danymi zintegrowanymi systemami komputerowymi (architekci danych dla zintegrowanych systemów komputerowych). Organ potwierdził, że mogą oni stosować 8,5-proc. stawkę właściwą dla przychodów z działalności usługowej.
Wątpliwość wzięła się z tego, że 15-proc. stawkę stosuje się do przychodów ze świadczenia usług związanych z: doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) i w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).
Nie wszystkie interpretacje potwierdzają prawidłowość stanowiska podatników. Przykładowo dyrektor KIS odmówił prawa do stosowania 5,5-proc. stawki (właściwej dla usług budowlanych), jeżeli przedsiębiorca zajmuje się układaniem kostki brukowej oraz zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni. Stwierdził, że w tym przypadku chodzi o działalność usługową, dla której właściwa jest stawka 8,5 proc.
Przypomnijmy, że przy rozliczaniu ryczałtu nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu. Nie można też rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie da się także skorzystać z ulgi na dzieci. Dlatego o tym, czy faktycznie opłaca się płacić ryczałt, decyduje rachunek ekonomiczny. ©℗
Jakie usługi Stawka Interpretacje
Usługi informatyczne
Usługi informatyczne np.:• w zakresie zintegrowanych systemów komputerowych (IT) m.in.:– tworzenie specyfikacji funkcjonalnych oraz technicznych w zakresie wdrożenia zintegrowanych systemów komputerowych,– projektowanie i planowanie wdrożenia systemów komputerowych (hurtowni danych, bilingowych, nadto CRM),– projektowanie, migracji danych z jednego systemu komputerowego do drugiego,– naprawa błędów działania systemu;• pomocy technicznej:– w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego,– w celu rozwiązania problemów związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera;• instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych.Uwaga! Stawka nie dotyczy podatników zajmujących się tworzeniem oprogramowania ani świadczących usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. 8,5 proc. przychodów z działalności usługowej– art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy* – z 1 lipca 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.450.2021.1.AP– z 16 czerwca 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.396.2021.1.MD– z 17 maja 2021 r. sygn. 0114-KDIP3-2.4011.228.2021.2.MT– z 10 maja 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.137.2021.2.MD– z 7 maja 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.131.2021.2.MD
Usługi doradcze
Usługi doradztwa w zarządzeniu projektami z branży tzw. e-sportu. Polegają one na doradzaniu klientowi, jak zarządzać najbardziej efektywnie turniejami e-sportowymi m.in.: co do terminu wydarzeń, doboru sponsorów, podwykonawców, kategorii gier, partnerów medialnych itd. Efektem usług są prezentacje, podsumowania e-mailowe, bieżące doradztwo, przedstawianie statystyk, szacunków i danych liczbowych. Sama organizacja turniejów e-sportowych i zarządzanie procesem turniejowym należy do nabywcy. 15 proc. przychodów od usług doradztwa związanych z zarządzaniem – innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy* – z 25 czerwca 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.447.2021.1.MD
Najem
Udostępnianie miejsca reklamowego na prowadzonym blogu – poza działalnością gospodarczą. 8,5 proc. przychodów z najmu (12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys.) – art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy* – z 2 czerwca 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.284.2021.1.MD
Wynajem przyczepek towarowych (wypożyczalnia przyczep). 8,5 proc. przychodów z najmu pozostałych pojazdów samochodowych (12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys.) – art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy* – z 30 kwietnia 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.72.2021.2.MD
Usługi transportowe
Usługi transportu towarowego wykonywane przy użyciu:– naczep oraz ciągników siodłowych, których łączna ładowność przekracza 2 tony,– samochodów o ładowności nieprzekraczającej 2 ton. 5,5 proc. przychodów z robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy* – z 31 maja 2021 r. sygn. 0115-KDIT1.4011. 179.2021.2.AS
Usługi budowlane i wykończeniowe
Kompleksowa usługa budowy sieci i przyłączy gazowych (m.in. wykonanie projektu, uzyskanie pozwoleń i decyzji, sprawowanie nadzoru, bodowa lub przebudowa sieci, wykonanie dokumentacji, wykonanie prac towarzyszących robotom). 5,5 proc. przychodów z robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a tej ustawy* – z 17 maja 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.157.2021.2.MD
Układanie kostki brukowej oraz zagospodarowanie pozostałych terenów zieleni. 8,5 proc. przychodów z działalności usługowej– art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy* (nie są to roboty budowlane objęte 5,5-proc. stawką ryczałtu) – z 16 marca 2021 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.980.2020.2.DJD
Wykonywanie mebli kuchennych, szaf pod zabudowę wraz z ich montażem dla osób fizycznych na ich indywidualne zamówienie, z materiałów należących do wykonawcy usługi. – z 15 kwietnia 2021 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.19.2021.2.MM
Usługi gastronomiczne
Usługi kucharza w ramach działalności gospodarczej świadczone na rzecz kontrahentów (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). 3 proc. przychodów z działalności gastronomicznej – art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy* – z 11 maja 2021 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.133.2021.2.KP
Handel
Hurtowe nabywanie we własnym imieniu i na swoją rzecz tarników (tj. metalowych dysków tarnikowych do obróbki drewna przy użyciu szlifierek) od dostawcy, a następnie odsprzedawanie ich odbiorcom, również w ilościach hurtowych. 3 proc. dla przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu – art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy* – z 21 czerwca 2021 r. sygn. 0115-KDIT1.4011. 279.2021.1.MT
* ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).