Chodzi o art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnione z podatku są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust.1pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, ze zm.),
d) psychologa.
O prawo do tego zwolnienia spytała dietetyczka, która świadczy usługi konsultacji dietetycznych za pośrednictwem internetu (np. Skype, Zoom, Messenger). Dodała, że jej działalność jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 86.90.E (usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane).
Jej klientami są osoby z problemami zdrowotnymi, np. cukrzycą, chorobą Hashimoto, chorobą jelit. Kobieta wyjaśniła, że najpierw przeprowadza z nimi wywiad medyczny, a następnie proponuje konsultację, podczas której omawia błędy żywieniowe oraz ich wpływ na zdrowie (i proponuje zmiany), a także tygodniową lub miesięczną opiekę dietetyczną.
Nie trzeba doliczać podatku…
Uważała, że spełnia zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe warunki zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Wyjaśniła, że zawód dietetyka jest zawodem medycznym (o którym mowa w art. art. 2 ust. 1pkt 2 ustawy o działalności leczniczej), bo aby go wykonywać, trzeba uzyskać tytułu magistra lub licencjata na odpowiednim kierunku (kryterium podmiotowe). Same zaś usługi, które świadczy, mają na celu m.in. poprawę stanu zdrowia i zapobieganie chorobom (kryterium przedmiotowe) – argumentowała.
Dyrektor KIS potwierdził jej wykładnię. Przyznał, że konsultacje dietetyczne za pośrednictwem internetu są usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Potwierdził także, że dietetyk jest zawodem medycznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Wprawdzie, jak wskazał, zawód dietetyka nie został unormowany w odrębnych aktach prawnych, ale istnieją przepisy, które określają m.in. zasady jego wykonywania i uzyskiwania kwalifikacji. Wynika z nich, że osoba, która zdobyła wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki, jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
…i stosować kas online
Dietetycy, mimo że wykonują usługi medyczne, nie muszą stosować kas online. Nadal mogą używać tradycyjnych kas rejestrujących, a ponadto przysługuje im prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej przy sprzedaży detalicznej nieprzekraczającej rocznie 20 tys. zł.
Bezwzględny obowiązek stosowania kas online mają od 1 lipca 2021 r., niezależnie od wysokości obrotów, tylko lekarze i lekarze dentyści (zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 28 grudnia 2018 r., Dz.U. poz. 2519 ze zm.).
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 29 czerwca 2021 r. ,sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.253.2021.2.MGO