Podatnicy, którzy do tej pory nie mogli odliczyć całej kwoty wynikającej z ulgi na dzieci, ponieważ nie odprowadzają odpowiednio dużego podatku, otrzymają brakującą część pieniędzy od urzędu skarbowego.
Dodatkowo ci, którzy mają troje dzieci albo więcej, w rozliczeniu PIT za 2014 rok będą mogli potrącać sobie większą kwotę niż do tej pory. Resort finansów przygotował już projekt odpowiednich zmian w ustawie.
Ulga na trzecią pociechę i każdą kolejną będzie wyższa o 20 proc. niż dziś. A to oznacza, że w przypadku trzeciego dziecka roczna kwota odliczenia wzrośnie z 1668,12 zł do 2000,04 zł, zaś w przypadku każdego kolejnego z 2224,08 do 2700 zł. Jeśli chodzi o wsparcie dla tych, którzy dotychczas nie byli w stanie odzyskać całej kwoty ulgi na potomstwo, ponieważ zarabiają za mało, nie będzie ono mogło przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o składki odliczone w PIT-36L i PIT28 lub wykazane w PIT-16A.
Jaki będzie efekt zmian? Biedniejsze rodziny zyskają nawet po kilka tysięcy złotych. Resort przytacza konkretne przykłady: jeśli jeden z małżonków zarabia w tym roku 1680 zł brutto miesięcznie (minimalne wynagrodzenie), a drugi zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, to według obecnych zasad w rozliczeniu za ten rok mogliby skorzystać z ulgi w wysokości 430,93 zł – bo tyle wynosi PIT po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Według zasad z projektu, małżonkowie dostaną dodatkowo od fiskusa (uwzględniając wyższą kwotę ulgi na trzecie dziecko) 3 793,19 zł, tj. pełną kwotę, której dziś nie są w stanie odliczyć. Kwota ta nie przekracza bowiem wartości pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu (4 112,13 zł). Wspomniana rodzina skorzystałaby na zmianach także, gdyby posiadała tylko dwoje dzieci. W obecnym stanie prawnym rodzice mogliby odliczyć podobnie jak w poprzednim przypadku tylko 430,93 zł. Po zmianach fiskus dodatkowo oddałby im 1793,15 zł.
Nadal jednak w przepisach pozostaną limity przychodów: 112 tys. zł dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci oraz 56 tys. dla podatników niepozostających w związku małżeńskim, których przekroczenie w przypadku posiadania jednego dziecka wyklucza skorzystanie z ulgi.
Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej – w konsultacjach