Resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej kolejny projekt objaśnień, jak stosować weryfikację cen transferowych metodą marży netto, oraz projekt interpretacji ogólnej dotyczącej definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

Do 31 lipca 2021 r. można wysyłać uwagi do tych dokumentów na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.
Objaśnienia, które szykuje resort, będą już piątymi dotyczącymi cen transferowych. Wcześniej wydał je odnośnie do:
  • technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych i opisów zgodności (14 czerwca 2019 r.),
  • korekty ceny transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT i art. 23q ustawy o PIT (31 marca 2021 r.),
  • metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (31 marca 2021 r.).
MF nie opublikowało natomiast jeszcze objaśnień dotyczących domniemania oraz należytej staranności (w cenach transferowych), choć ich projekt udostępniło do konsultacji w marcu br. Teraz można się zapoznać z kolejnym projektem objaśnień – tym razem dotyczą one jednego ze sposobów weryfikacji cen transferowych, jaką jest metoda marży netto.
W interpretacji ogólnej z kolei minister finansów chce wyjaśnić definicję transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Przykładowo zgodnie z projektem o uznaniu transakcji za jednorodną przemawia, co do zasady, zastosowanie tej samej metody weryfikacji cen transferowych do każdej z transakcji składających się na transakcję o charakterze jednorodnym, pod warunkiem że inne istotne okoliczności tej transakcji kontrolowanej nie wskazują inaczej.