Od przyszłego roku wskaźnik potrzebny do wyliczenia maksymalnego zwrotu akcyzy dla prowadzących uprawy zostanie podwyższony ze 100 do 110. To oznacza, że zwrot dla producentów rolnych nie będzie mógł przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia: stawki zwrotu akcyzy na 1 litr oleju napędowego (np. w 2021 r. jest to 1 zł/litr), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu danego producenta (określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku).
Z kolei wskaźnik dla hodowców bydła wzrośnie z 30 do 40. Będą oni mogli więc odzyskać kwotę akcyzy nie większą niż wynikającą z iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniorocznej liczy bydła w poprzednim roku.