Jeżeli natomiast sprzedawca wyda paragon z NIP nabywcy dla transakcji o wartości przekraczającej 450 zł – zamiast wystawić fakturę – to taki przychód trzeba już uwzględnić dla celów podatku od sprzedaży detalicznej – zastrzegł dyrektor KIS. Wyjaśnił bowiem, że sprzedaż potwierdzoną paragonami z NIP o wartości powyżej 450 zł (100 euro), do których nie zostały wystawione faktury VAT, należy uznać za sprzedaż detaliczną, którą wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem handlowym.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293) danina ta obciąża przychody ze zbycia towarów na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź prowadzących firmę, ale nabywających towary „bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą”, czyli na cele osobiste, a nie firmowe.