Problemem nie jest bowiem sama interpretacja przepisów (pomijając pewne specyficzne wyjątki), a odpowiednie ustalenie faktów. Podstawą tego rodzaju sporów powinno być bowiem każdorazowo dokładne ustalenie cech technicznych danego obiektu.
Rozstrzygnie NSA