Opłatę od środków spożywczych należy uiścić od każdego cukru w napoju, także tego, który nie został dodany w trakcie produkcji, lecz jest jego naturalnym składnikiem – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytanie dotyczyło tzw. podatku od cukru, który obowiązuje od początku br. na mocy nowelizacji z 14 listopada 2020 r. niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. poz. 1492). Danina pobierana jest według stawki 50 gr za zawartość cukrów lub innych substancji słodzących nieprzekraczającą 5 g w 100 ml napoju i 5 gr za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na litr napoju.
Wątpliwości co do wysokości tego podatku nabrał jeden z browarów produkujących m.in. piwo bezalkoholowe. Przechodzi ono, podobnie jak klasyczne piwo, procesy warzenia, fermentacji, leżakowania, filtracji i rozlewu. W trakcie trzech pierwszych procesów browar nie dodaje do napoju żadnych cukrów ani innych substancji słodzących. Do brzeczki przedostają się natomiast cukry, które są naturalnie zawarte w słodzie, czyli: maltoza, fruktoza, sacharoza i glukoza.
Pozostałe cukry oraz substancje słodzące są dodawane dopiero na etapie filtracji piwa, aby nadać mu konkretny smak.
Spółka była zdania, że opłacie od środków spożywczych podlegają wyłącznie cukry dodane do piwa w trakcie jego produkcji. Przywołała uzasadnienie do nowelizacji z 14 listopada 2020 r., z którego wynikało, że celem nowej daniny jest finansowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym m.in. dla osób otyłych.
Spółka zwróciła też uwagę na aktualne brzmienie art. 12a ustawy o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183). Uważała, że również w świetle tego przepisu nowej opłacie podlegają wyłącznie cukry dodane do napojów w procesie produkcji. Przywołała również art. 12b ust. 1 tej ustawy, z którego wynika, że opodatkowaniu podlega wyłącznie napój lub syrop, w którego składzie znajduje się jeden z cukrów wskazanych w art. 12a ust. 1 (monosacharydy i disacharydy), „z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie”.
Nie ma znaczenia to, że art. 12f ustawy uzależnia wysokość opłaty od zawartości cukrów w napoju lub syropie – uważała spółka. Była bowiem zdania, że przepis ten dotyczy wyłącznie cukrów dodanych do napoju w trakcie produkcji.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w świetle przywołanych przez spółkę przepisów opłacie od środków spożywczych podlegają wszystkie cukry znajdujące się w piwie bezalkoholowym, a więc także te, które znalazły się w nim w sposób naturalny.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDSB1-1.4019.64.2021.2.KP