Pytanie dotyczyło tzw. podatku od cukru, który obowiązuje od początku br. na mocy nowelizacji z 14 listopada 2020 r. niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. poz. 1492). Danina pobierana jest według stawki 50 gr za zawartość cukrów lub innych substancji słodzących nieprzekraczającą 5 g w 100 ml napoju i 5 gr za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju w przeliczeniu na litr napoju.
Wątpliwości co do wysokości tego podatku nabrał jeden z browarów produkujących m.in. piwo bezalkoholowe. Przechodzi ono, podobnie jak klasyczne piwo, procesy warzenia, fermentacji, leżakowania, filtracji i rozlewu. W trakcie trzech pierwszych procesów browar nie dodaje do napoju żadnych cukrów ani innych substancji słodzących. Do brzeczki przedostają się natomiast cukry, które są naturalnie zawarte w słodzie, czyli: maltoza, fruktoza, sacharoza i glukoza.