Wydawałoby się, że zaniepokojone będą jedynie biura rachunkowe oferujące usługi wykraczające poza prowadzenie ksiąg i rozliczeń podatkowych. Jednak obawy ma znacznie szersze grono podmiotów. Wszystko za sprawą interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 kwietnia 2021 r. (nr 0111 KDIB3-2.4012.95.2021.1.MN), która sugeruje, że biuro rachunkowe miałoby obowiązek stosowania kas online od 1 lipca 2021 r., gdyby nie fakt, że świadczy usługi wyłącznie dla firm. [ramka] Dodajmy, że podobne wątpliwości wcześniej mieli również doradcy podatkowi. Ich także nie ma na liście działalności objętych obowiązkiem w zakresie kas online, ale są za to usługi prawnicze. Ministerstwo Finansów zajęło jednak jednoznaczne stanowisko, że doradcy podatkowi nie musieli od 1 lipca br. wymieniać kas fiskalnych na te działające online. Zdaniem ekspertów tak samo należy podejść do biur rachunkowych.
Nie trzeba wymieniać posiadanych urządzeń
Aneta Lech, prawnik, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, wyjaśnia, że zdecydowana większość biur rachunkowych obsługuje podmioty gospodarcze, a nie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Biura nie świadczą także co do zasady usług na rzecz rolników ryczałtowych. – Zasadniczo biura rachunkowe są więc wyłączone z ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych. Nie muszą więc tym samym stosować kas online – mówi Aneta Lech. Natomiast – dodaje – te biura rachunkowe, które obsługują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, najczęściej przy wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (PIT) stosują kasy fiskalne, ale również one nie muszą od 1 lipca wymieniać tych kas na kasy online.
– W mojej ocenie przepisy obowiązujące od 1 lipca są jasne. Nie wymieniają one usług księgowych wśród tych obligatoryjnie wymagających stosowania kas online. Biura rachunkowe zasadniczo nie świadczą usług prawnych. A jeśli prowadzone są przez doradców podatkowych i wykonują zarówno usługi księgowe, jak i usługi doradztwa podatkowego, to również nie mają obowiązku wymiany kas. W mojej ocenie stosowanie kas fiskalnych, w tym kas online w biurach rachunkowych, nie budzi wątpliwości interpretacyjnych – uważa Aneta Lech.
Zgadza się z tym Katarzyna Zalewska, główny księgowy, koordynator grupy księgowych w Szwak i Spółka. Jak mówi, w ramach świadczonych usług biura udzielają podatnikom i płatnikom licznych wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, ale nie udzielają porad ani opinii i nie reprezentują podatników, płatników w postępowaniach przed organami i sądami. – Czynności polegające na sporządzaniu deklaracji, zeznań podatkowych, prowadzeniu ewidencji mają charakter techniczny, a nie doradczy czy prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów i zapisów w księgach rachunkowych. W naszej ocenie biura świadczące kompleksowe usługi księgowe nadal obowiązują zasady ogólne oraz zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej – ocenia Katarzyna Zalewska.
Do przemyślenia tylko przez niektórych
Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię, podkreśla, że podatnik prowadzący biuro rachunkowe nie jest zobowiązany do stosowania kas online, o ile nie zajmuje się inną działalnością, która znalazła się na liście. Przyznaje jednak, że można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba prowadząca biuro rachunkowe czy doradca podatkowy, mając wykształcenie prawnicze i umiejętności w tym zakresie, oprócz swojej podstawowej działalności świadczy usługi prawne. – Gdyby takie były wykonywane dla konsumenta czy rolnika ryczałtowego i były objęte obowiązkiem fiskalizacji w kasie, wówczas świadczący musiałby posłużyć się kasą online od 1 lipca br. – uważa Radosław Kowalski. W żadnym razie – zaznacza – nie oznacza to, że usługi księgowe czy nawet doradztwa podatkowego są usługami prawnymi, które prawodawca wymienia na liście świadczeń objętych obowiązkiem stosowania kas online. – Również w klasyfikacjach statystycznych, zarówno PKD, jak i PKWiU, odrębnie grupowane są usługi prawnicze (PKD 69.10.Z, PKWiU 69.1) i usługi rachunkowo-księgowe; doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z, PKWiU 69.2). Chociaż świadczenia takie są sklasyfikowane blisko siebie, to jednak stanowią odrębne usługi i rodzaje działalności gospodarczej – kończy Kowalski.
Do końca 2021 r. jest zwolnienie
Katarzyna Zalewska przypomina, że do końca 2021 r. biura rachunkowe mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2519; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 649). Warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 tys. zł. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania – wyjaśnia ekspertka – traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony zostanie wskazany w rozporządzeniu obrót, co w konsekwencji obliguje do nabycia kasy fiskalnej. Katarzyna Zalewska zwraca też uwagę, że zakup kasy z tradycyjnym elektronicznym zapisem kopii będzie możliwy tylko do końca 2022 r. Od 2023 r. sprzedawane mają już być wyłącznie kasy online. ©℗
Co wynika z interpretacji
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła spółka prowadząca biuro rachunkowe. Wskazała, że posiada kasę fiskalną, ale praktycznie z niej nie korzysta, bo już od kilku lat nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych. Biuro dodało, że również w przyszłości nie zamierza dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Działalność biura polega na świadczeniu usług wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych – prowadzących działalność gospodarczą (firm).
Aby rozwiać wątpliwości, biuro zapytało dyrektora KIS, czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online, począwszy od 1 lipca 2021 r., musi kupić taką kasę. Biuro uważało, że nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej i tym samym również nabycia kasy fiskalnej online i jej użytkowania, skoro nie osiąga obrotów nakazujących jej stosowanie i nie wykonuje czynności na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych.
Dyrektor KIS zgodził się z biurem. Przypomniał, że 19 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów przedłużające terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. poz. 1059). Wynika z niego m.in., że od 1 lipca 2021 r. na kasy online muszą przejść podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Dyrektor KIS odnosząc się do pytania biura, wyjaśnił, że skoro dokonuje ono sprzedaży swoich usług wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (firm), to nie ma w ogóle obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, a tym samym nie ma również obowiązku stosowania kasy online.
Na pierwszy rzut oka z interpretacji można jednak wyciągnąć daleko idący wniosek o obowiązku przejścia na kasy online, jeśli biuro świadczy usługi nie tylko dla firm. ©℗