Taka była reakcja na opodatkowanie CIT z początkiem tego roku (ewentualnie od 1 maja br., jeżeli tak postanowili wspólnicy) spółek komandytowych.
Przypomnijmy, że jednocześnie przepisy umożliwiły komplementariuszom odliczenie zapłaconej przez spółkę daniny od swojego podatku. Zryczałtowany podatek od przychodów z udziału w zyskach takiej spółki pomniejsza się o kwotę podatku należnego od dochodu tej spółki – proporcjonalnie do udziału komplementariusza w jej zysku (zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT).