Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, po pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie - jeżeli nie następuje w związku z działalnością gospodarczą - nie stanowi źródła przychodów. Takie wyjaśnienia przedstawił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. A to oznacza, że dochód z tego tytułu nie będzie podlegał PIT.

O interpretację podatkową wystąpił podatnik, który jest właścicielem gruntu, stanowiącego w części gospodarstwo rolne opodatkowane podatkiem rolnym. Gospodarstwo przekazali mu rodzice 29 maja 1990 r. Z nieruchomości zostanie wydzielonych około 70 działek o średniej powierzchni 600 m2. Jednak jeszcze to się nie stało.

Z wniosku o interpretację wynika też, że sprzedaż działek nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wobec tego zdaniem organu podatkowego zastosowanie będzie miał tu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Zgodnie z nim sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu. Jak wyjaśnił organ podatkowych konieczność zapłaty podatku uzależniona jest m.in. od daty nabycia, którą należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Zwrócił też uwagę, że wydzielenie działek z gospodarstwa rolnego nie spowoduje zmiany ich właściciela. W tym momencie nie nastąpi więc przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dojdzie do ich nabycia – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby. W przypadku podatnika nabycie gruntu nastąpiło w 1990 r.

To oznacza, że minęło już pięć lat i nie musi on płacić podatku przy zbyciu widzialnych działek.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 sierpnia 2014 r., nr ITPB1/415-652/14/KW.