VAT
Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przedsiębiorca świadczy usługi (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT), tj. usługi wstępu na siłownię.