Spytał o to przedsiębiorca świadczący m.in. usługi marketingowe i reklamowe oraz organizujący imprezy firmowe. Przedsiębiorca rozpoczął budowę samochodu wyścigowego, który planował wykorzystywać w biznesie dłużej niż rok. Zamierzał więc ująć pojazd w ewidencji środków trwałych, a za wartość początkową dla celów amortyzacji przyjąć koszt wytworzenia (budowy), określony według cen nabycia niezbędnych materiałów i usług.
Samochód wyścigowy nie zostałby dopuszczony do ruchu drogowego, miał być wykorzystywany wyłącznie podczas rajdów. Przedsiębiorca uważał więc, że nie będzie to samochód osobowy w rozumieniu art. 5a pkt 19a ustawy o PIT. Zawarta w tym przepisie definicja odnosi się bowiem do prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.), gdzie mowa jest o pojazdach przeznaczonych do poruszania się po drogach.
Pojazd wyścigowy niedopuszczony do ruchu drogowego nie jest samochodem osobowym w rozumieniu art. 5a pkt 19a ustawy o PIT
Przedsiębiorca zamierzał zamieszczać odpłatnie na aucie logo i reklamy swoich kontrahentów. Chciał się upewnić, że wydatki na budowę tego pojazdu będzie mógł w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w formie odpisów amortyzacyjnych. Uważał, że w jego przypadku nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, który wyklucza z podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu powyżej 150 tys. zł (albo 225 tys. zł, jeśli auto jest elektryczne). Przedsiębiorca wskazywał, że ograniczenie to dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, a nie auta wyścigowego.
Z tych samych powodów uważał, że będzie mógł w całości odliczyć od przychodu wydatki na eksploatację wyścigówki, czyli bez ograniczenia wskazanego w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT. Przepis ten wyklucza z kosztów uzyskania przychodu 25 proc. kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w odniesieniu do auta wyścigowego nie będą miały zastosowania ograniczenia przewidziane dla nabycia i eksploatacji samochodów osobowych. Całość wydatków będzie więc mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 czerwca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.335.2021.3.MB