To dwa pierwsze wyroki sądu kasacyjnego po uchwale z 24 maja br. (sygn. akt II FPS 1/21). Poszerzony skład NSA uznał wtedy, że przychody z najmu (tak samo podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze) są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (czyli właśnie z najmu), „chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej”.
Innymi słowy, z uchwały wynikało, że to podatnik poprzez swoje czynności (w tym wprowadzenie wynajmowanej nieruchomości do ewidencji środków trwałych) decyduje, czy będzie wynajmować nieruchomość w ramach działalności gospodarczej czy poza biznesem.