Komunikat „Current list of people involved in transactions connected with VAT fraud” pojawił się w internecie 17 czerwca br.
Ujawniono w nim dane adresowe spółek, branże, w której działały (odpadowa, budowlana i ochroniarska), okres, w którym doszło do oszustwa w VAT oraz kwotę nałożonych kar.
Rządowa lista dotyczy wyłącznie podmiotów, które zostały ukarane za działalność przestępczą związaną z wyłudzeniem VAT w postępowaniu cywilnym. HMRC przypomniała, że wyroki w podstępowaniu administracyjnym (podatkowym) są zazwyczaj ogłaszane publicznie.
Natomiast wskutek postępowań cywilnych spółki trafiają na rządową listę, jeśli zostaną prawomocnie skazane za wyłudzenie ponad 50 tys. funtów, a członkowie ich zarządu ‒ gdy kara dotyczy wyłudzenia ponad 25 tys. funtów.
Dane na temat takich podmiotów będą jawne na stronie gov.uk przez maksymalnie 36 miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Na liście mogą znaleźć się wyłącznie ukarani za przestępstwa dotyczące okresów rozliczeniowych po 16 listopada 2017 r.
HMRC zastrzegła, że firmy, których dane opublikowano, mogą już nie zajmować się oszustwami VAT, a pod ujawnionymi adresami siedziby mogą obecnie działać inne podmioty, które nawet mimo podobnej nazwy, mogą nie mieć nic wspólnego z oszustwami.