Przychód ze sprzedaży abonamentu uprawniającego klientów do nabywania towarów lub usług na preferencyjnych zasadach nie podlega podatkowi od sprzedaży detalicznej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka prowadząca sprzedaż w placówkach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Jej miesięczne przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczają 17 mln zł, a więc od 2021 r. spółka płaci podatek od sprzedaży detalicznej (zwany potocznie podatkiem handlowym).
Firma zaoferowała klientom wykup abonamentu, który uprawniałby do wielu korzyści, m.in. do rabatów przy zakupach w placówkach stacjonarnych, do darmowego transportu przy zakupach ze sklepu internetowego, do zarezerwowania towaru w przedsprzedaży.
Uważała, że przychody ze sprzedaży tych abonamentów nie powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem handlowym. Powołała się na art. 3 pkt 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1293 ze zm.), zgodnie z którym sprzedaż detaliczna dotyczy wyłącznie zbywania towarów w ramach działalności gospodarczej w lokalu przedsiębiorstwa bądź poza nim.
Spółka wyjaśniła, że od początku traktuje sprzedaż abonamentu jako świadczenie usług (opodatkowane VAT), a nie jako zbycie towarów. Twierdziła, że podatek handlowy mógłby dotyczyć wyłącznie przychodów ze sprzedaży towarów, które beneficjent abonamentu kupi w sklepie (stacjonarnym bądź internetowym). Będzie to już jednak odrębna transakcja od zakupu abonamentu.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że towarem na potrzeby podatku od sprzedaży detalicznej jest każdy przedmiot (poza nieruchomościami) mający materialną postać, którego wartość użyteczna została wytworzona w miejscu produkcji lub wytworzenia. Natomiast oferowany przez spółkę abonament ma formę niematerialną, stanowi jedynie zobowiązanie sprzedawcy do określonego zachowania, np. do sprzedaży towarów lub usług na preferencyjnych zasadach. Nie spełnia więc definicji towaru, co oznacza, że przychody z jego sprzedaży nie są objęte podatkiem od sprzedaży detalicznej. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4019.6.2021.1.PK