Dodał, że w takiej sytuacji sąd ma obowiązek te warunki pominąć.
Wyrok zapadł w sprawie spółki doradztwa podatkowego EOL. Wcześniej na kanwie tego sporu zapadło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19). Było ono korzystne dla wierzycieli chcących skorzystać z ulgi na złe długi.