Chodzi m.in. o wzór deklaracji kwartalnej dotyczącej rozliczenia wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ) czy ich nabycia wewnątrz wspólnotowego (AKC-UAKZ).
Podatnicy będą je składać przez stronę internetową www.puesc.gov.pl i opatrywać podpisem kwalifikowanym albo podpisem osobistym (dostępnym w ramach e-dowodu).