Jak zapewnił wiceminister finansów Jan Sarnowski, celem projektu jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna pozwoli przedsiębiorcom na zapewnienie bezpiecznej sukcesji ich biznesu, tak żeby rozwijana przez pokolenia firma służyła jej założycielom bez zakłóceń. "Zależy nam na tym, żeby opodatkowanie fundacji rodzinnej nie było wyższe niż w przypadku prowadzenia firmy bezpośrednio przez jej założyciela” – poinformował PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W wyniku dialogu z biznesem nasze dotychczasowe propozycje zostały uzupełnione o szereg zmian na korzyść przedsiębiorców. Ich skutkiem będzie niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych - podało Ministerstwo Finansów.

Wskazano na zastąpienie jednolitej 19 proc. stawki podatku od spadków i darowizn dla beneficjentów fundacji rodzinnej spoza bliskiej rodziny fundatora, "sprawiedliwym i spójnym z aktualnymi zasadami przewidzianymi przez ustawę o spadkach i darowiznach podziałem na grupy podatkowe". Tym samym, beneficjenci będą podlegali opodatkowaniu podatkiem od spadków od darowizn, według stawek już występujących w ustawie o podatku od spadków i darowizn, gdzie najniższa z nich wyniesie 7 proc. - wyjaśnia resort finansów.

Reklama

Planowane jest wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej – dedykowanej osobom, które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

Reklama

„Dotychczas w Polsce brakowało takiego narzędzia i przedsiębiorcy, którzy chcieli zapewnić bezpieczne przekazanie firmy kolejnym generacjom, musieli szukać rozwiązań za granicą, m.in. w Austrii czy w Niemczech. Teraz ta możliwość zostanie udostępniona również w Polsce" - tłumaczy wiceminister Sarnowski.

Dodaje, że resortowi finansów zależy na tym, żeby do Polski zostało przeniesione jak najwięcej środków ulokowanych przez polskie firmy w zagranicznych fundacjach.

"Będzie to ułatwione dzięki uldze repolonizacyjnej. Dzięki niej dochód z likwidacji zagranicznej fundacji nie będzie opodatkowany w Polsce, o ile w ciągu 12 miesięcy zostanie wniesiony do polskiej fundacji rodzinnej” – informuje przedstawiciel MF.

Przewidziano uproszczenie obowiązków ewidencyjnych na potrzeby podatku od spadków i darowizn m.in. odstąpienie od konieczności śledzenia majątku wniesionego do fundacji rodzinnej, co w perspektywie akumulacji majątku przez wiele lat mogłoby być skomplikowane.

Ministerstwo proponuje również, by do przychodów fundacji rodzinnej nie zaliczano przychodów otrzymanych przez fundację rodzinną od fundatora z przeznaczeniem na realizację celów tej fundacji oraz fundusz operatywny, a działalność operacyjna fundacji rodzinnej była opodatkowana na zasadach ogólnych.

Przewidziano, że dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej otrzymane z fundacji rodzinnej nie podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie ze zwolnienia podatkowego korzystałyby nie tylko te świadczenia, których źródłem finansowania jest majątek bezpośrednio wniesiony przez fundatora do fundacji rodzinnej, ale także te pochodzące z mienia nabytego w zamian za wniesione przez fundatora składniki majątku.

"Zwolnione będą również świadczenia pochodzące z wygenerowanych przy ich pomocy dochodów i z nabytych za nie składników mienia" - dodano.

W maju zakończyła się faza konsultacji i uzgodnień projektu o fundacji rodzinnej. Jak mówił wiceminister rozwoju pracy i technologii Marek Niedużak podczas wydarzenia Impact '21 zainteresowanie projektem było bardzo duże, wpłynęło kilkaset stanowisk. "One są generalnie stanowiskami chwalącymi projekt, pozytywnie się do niego odnoszącymi, ale również wnoszącymi różne szczegółowe uwagi i postulaty” - powiedział Niedużak.

Dodał, że wiele z postulatów dotyczyło obszaru podatkowego, a zasadniczym postulatem było to, aby rozwiązania podatkowe fundacji rodzinnej zapewniały neutralność podatkową.

Możliwość zakładania w Polsce fundacji rodzinnych ma ułatwić m.in. skuteczną wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych, budowę silnych rodzimych marek, akumulację i ochronę kapitału przed rozdrobnieniem i nowe inwestycje.

Fundator, przekazując majątek do fundacji rodzinnej, czyniłby z niej swojego następcę prawnego. Fundacja rodzinna ma za zadanie chronić otrzymany majątek i pomnażać go. Ma także za zadanie spełniać na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, najczęściej najbliższych członków rodziny fundatora, określone świadczenia np. zapewnienie środków finansowych na utrzymanie, kształcenie lub leczenie, a także cele charytatywne.