Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch niedawnych interpretacjach.
W obu chodziło o przedsiębiorców, którzy kupili karty Multisport, by przekazać je pracownikom. Pierwsza spółka sfinansowała zakup z trzech źródeł: w 30 proc. ze swoich środków obrotowych, częściowo z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (w części świadczenia uzależnionej od dochodu brutto przypadającego na pracownika pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), a resztę dopłacał pracownik.