Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty określające zasady zwrotu VAT w nowych procedurach szczególnych, jakie wprowadzi od 1 lipca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeden dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej. Drugi to projekt całkiem nowego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.
Oba są związane z tzw. pakietem VAT e-commerce, a więc nowelizacją, która jest obecnie na etapie rozpatrywania przez Senat.
Zarówno nowelizacja ustawy, jak i oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 lipca br.
Pierwszy projekt (zmieniający dotychczasowe rozporządzenie) dotyczy polskich podatników, którzy występują z wnioskami o zwrot VAT w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej.
Drugi dotyczy z kolei podmiotów zagranicznych, które występują z wnioskiem o zwrot VAT w Polsce.
Przypomnijmy, że projekt pakietu VAT e-commerce (ten, który jest w Senacie) wprowadza nowe procedury szczególne (obok już istniejących, dotychczasowych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych).
Zasadą jest, że podatnik korzystający z procedur szczególnych (takich jak np. MOSS, a więc dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) nie musi rejestrować się w innym kraju UE (państwie konsumpcji), ale za to VAT rozlicza w procedurze szczególnej. W związku z tym nie może odliczać VAT poniesionego w państwie członkowskim konsumpcji, a może dostać jego zwrot.
Obecnie zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych w procedurze szczególnej (dotyczącej usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) reguluje rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. poz. 1860). Nowe rozporządzenie ma je zastąpić.
Nowe procedury szczególne, przewidziane w projekcie pakietu VAT e-commerce, obejmą:
  • usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji,
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO), która zastąpi dotychczasową sprzedaż wysyłkową,
  • niektóre dostawy towarów za pomocą platform elektronicznych (procedura unijna).

    Zobacz również:

    Co piąta firma usługowa zamierza zatrudniać

Ponadto projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadza nową procedurę szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
W związku z tym konieczne stało się dostosowanie rozporządzeń w sprawie wniosków o zwrot VAT w innych krajach UE przez polskie podmioty oraz w Polsce przez podmioty z innych krajów UE.
Do wniosków o zwrot podatku za 2020 r. i za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. będą stosowane przepisy dotychczasowe. Dotyczy to również korekty tych wniosków. ©℗