Jeden dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej. Drugi to projekt całkiem nowego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.
Oba są związane z tzw. pakietem VAT e-commerce, a więc nowelizacją, która jest obecnie na etapie rozpatrywania przez Senat.