Dobra informacja dla podatników jest również ta, że sądy administracyjne odwieszają już postępowania i wydają pierwsze korzystne wyroki po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 marca br. w sprawie C-895/19.
To właśnie ono jest podstawą do ubiegania się o zwrot nadpłaty i oprocentowania od niej oraz o wznowienie zakończonych już ostatecznie postępowań: administracyjnych i sądowoadministracyjnych.