Najnowszy przykład profiskalnej wykładni to interpretacja z 26 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.167.2021.1.JKU). Fiskus przegrywa jednak w sądach, czego przykładem są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 3 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 65/21) i z 5 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 1038/19).
NSA wskazał, że choć w czasie urlopu i zwolnienia chorobowego pracownik nie wykonuje pracy, to nadal jest zatrudniony i przysługują mu należności wynikające ze stosunku pracy. Na pracodawcy ciążą w tym czasie obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz z odprowadzaniem składek do ZUS.