NSA zawiesił postępowanie w sprawie wydania uchwały, która miała dotyczyć VAT od usług montażu kolektorów słonecznych. Sędziowie chcą, by najpierw w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE.

Poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego miał w poniedziałek wyjaśnić, czy w skład podstawy opodatkowania z tytułu świadczonej przez gminę na rzecz jej mieszkańców usługi montażu kolektorów słonecznych wchodzi dofinansowanie ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Gminy dostają je na realizację projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych). Z reguły część pieniędzy na popularne solary pochodzi właśnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a część wykładają mieszkańcy.
W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowały są w tej sprawie dwie rozbieżne linie orzecznicze, na co zwrócił uwagę sąd, który zadał pytanie na uchwałę (sygn. akt I FSK 1454/18). Wskazał, że według części wyroków NSA dotacja unijna nie ma charakteru cenotwórczego, a więc nie można jej wliczać do podstawy opodatkowania VAT. Tak NSA orzekł m.in. 2 lipca 2020 r. (sygn. akt I FSK 1600/19), 11 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I FSK 412/18) oraz z 15 października 2020 r. (sygn. akt I FSK 689/18).
Zgodnie z drugą linią orzeczniczą uzyskane przez gminy dofinansowanie ze środków europejskich (dotyczy to różnych projektów związanych z ochroną środowiska – wykonania instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów c.o. na biomasę itp.) jest ściśle i bezpośrednio związane ze świadczoną usługą wykonania instalacji i ma bezpośredni wpływ na cenę tej usługi, znacząco ją obniżając. Dotacja ma więc charakter cenotwórczy i wchodzi do podstawy opodatkowania. Takie stanowisko zajął NSA m.in. w wyrokach z 28 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I FSK 634/18) oraz z 30 września 2020 r. (sygn. akt I FSK 882/18).
W poniedziałek miała zapaść w tej sprawie uchwała, ale poszerzony skład NSA uznał, że potrzebne jest najpierw rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE. Pytania prejudycjalne skierował do TSUE 16 kwietnia br. jeden ze składów orzekających NSA. Spytał, czy opodatkowane VAT jest dofinansowanie uzyskiwane przez gminy na montaż systemów odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców (sygn. akt I FSK 1645/20), a także na usuwanie azbestu z nieruchomości (sygn. akt I FSK 1490/20). Jedno z tych pytań pokrywa się więc z tym, na które NSA miał odpowiedzieć w poniedziałkowej uchwale.
O pytaniach skierowanych do TSUE pisaliśmy szerzej w artykule „Unijny trybunał odpowie na pytania o VAT od samorządowych dotacji” (DGP nr 77/2021).

orzecznictwo

Postanowienie NSA z 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 4/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia