Tak wynika z uaktualnionej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).
Zmiany miałyby wejść w życie 1 lipca br., przy czym do rozliczeń za czerwiec (a więc do jednolitych plików kontrolnych składanych najpóźniej do 26 lipca br.) stosowane będą jeszcze dotychczasowe reguły.