Obecnie nie ma już co do tego wątpliwości. Od 1 stycznia 2019 r. przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut są zaliczane do kapitałów pieniężnych, przy czym wprost jest zapisane, że chodzi o wymianę na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Nie jest przychodem zamiana jednej kryptowaluty na inną.
Niepewność dotyczy okresu sprzed 2019 r. Fiskus żądał więc w takich sytuacjach podatku, co potwierdzały również interpretacje indywidualne. Skargę na jedną z nich rozpatrzył najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, a następnie, w marcu br. Naczelny Sąd Administracyjny.