Komisja Europejska nie zgodziła się na zerową stawkę podatku dla publikacji książkowych i prasowych – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Potwierdził tym samym informacje, które jako pierwsi podaliśmy w artykule „Nie będzie zerowego VAT na książki, prasę i bilety” (DGP nr 71/2021).
Ministerstwo Finansów złożyło w tej sprawie wniosek do KE w 2020 r., ale – jak poinformował wiceminister Sarnowski – Komisja nie zgodziła się na zaproponowaną przez Polskę obniżkę. Przypomniała, że art. 395 unijnej dyrektywy VAT pozwala na odstępstwa wyłącznie w celu upraszczania poboru podatku lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania.
Pozwoliłaby na to nowelizacja dyrektywy, której projekt został opublikowany w styczniu 2018 r. Zakłada on większą elastyczność w obniżaniu stawek VAT, bez nadzoru Brukseli. Projekt musi jednak zostać zaakceptowany przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Wiceminister zapewnił, że polski resort finansów stara się przyspieszyć przyjęcie nowelizacji dyrektywy VAT. W lipcu 2020 r., gdy przewodnictwo w Radzie UE sprawowały Niemcy, wystosowano list w tej sprawie do tamtejszego ministerstwa finansów. Teraz dzięki polskim staraniom przyjęcie projektu nowelizacji stało się głównym priorytetem w podatkowej agendzie Portugalii, która obecnie sprawuje przewodnictwo w Radzie UE.
Podobnie jest z polskim wnioskiem o wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi transportu pasażerskiego. Komisja Europejska nie zgodzi się na tę obniżkę, o czym również poinformowaliśmy we wspomnianym artykule.
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 10 maja 2021 r. na interpelację poselską nr 22774