Potwierdził tym samym informacje, które jako pierwsi podaliśmy w artykule „Nie będzie zerowego VAT na książki, prasę i bilety” (DGP nr 71/2021).
Ministerstwo Finansów złożyło w tej sprawie wniosek do KE w 2020 r., ale – jak poinformował wiceminister Sarnowski – Komisja nie zgodziła się na zaproponowaną przez Polskę obniżkę. Przypomniała, że art. 395 unijnej dyrektywy VAT pozwala na odstępstwa wyłącznie w celu upraszczania poboru podatku lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania.