Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o podatnika, który wspólnie z żoną kupił do majątku wspólnego działkę. Obecnie budują na niej dom jednorodzinny. Wykonawcą jest firma budowlana, a podatnik wraz z żoną są stronami umowy jako klienci indywidualni. Po zakończeniu budowy podatnik planuje przenieść pod ten adres siedzibę swojej firmy i w wydzielonych pomieszczeniach prowadzić biuro.
Firma budowlana wystawia na podatnika i jego żonę faktury VAT za kolejne etapy budowy domu. Zawierają one numer NIP dla każdego z nabywców, a dotyczą materiałów i usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Mimo to są opłacane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, z uwagi na to, że umowa na budowę została zawarta między wykonawcą a osobami prywatnymi.