Zarówno informacja, jak i interpretacja mogą dotyczyć VAT i obie wydaje dyrektor KIS, jednak są to dwie odrębne instytucje prawne i występuje się o nie na innych zasadach (patrz tabela).
Kiedy WIS a kiedy interpretacja