Pozostałe zakończyły się prawomocnym skazaniem lub zgodą sądu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Utrzymany jest trend rzadkiego skazywania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności w przypadku spraw związanych z uszczuplaniem należności publicznoprawnych. Trójka ze skazanych przestępców trafiła do więzienia.
Dominuje kara grzywny nakładana i egzekwowana bezpośrednio od sprawcy.