Kto świadczy usługi analityki biznesowej, nie musi stosować w JPK_V7 oznaczenia GTU 12 – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który w ramach działalności gospodarczej odpowiada za kontakty z klientami i wprowadzanie zebranych tą drogą informacji do systemu zarządzania projektami bankowymi. Przedstawia też potrzeby klientów deweloperom oraz testerom komputerowym, którzy uwzględniają je w pracach nad docelowym programem informatycznym.
Mężczyzna wyjaśnił, że nie świadczy usług zarządczych ani doradczych. Miał natomiast wątpliwości, czy wykonywane przez siebie usługi analityki biznesowej (a więc również o charakterze niematerialnym) ma oznaczać w JPK_V7 symbolem GTU 12.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że nie ma takiego obowiązku. Zwrócił uwagę na par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Wskazał, że zgodnie z tym przepisem oznaczenie GTU 12 dotyczy wyłącznie usług: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Skoro działalność analityka biznesowego jest sklasyfikowana w PKWIU pod symbolem 62.01.11.0, to oznacza, że mieści się w zakresie usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, które nie są wymienione w rozporządzeniu – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.915.2020.1.KO