Już od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli się rejestrować na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aby od 2022 r. móc wystawiać elektroniczne dokumenty w systemie Tax Free – poinformowała Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, na wczorajszej konferencji prasowej.

Podkreśliła, że warunkiem takiej sprzedaży będzie nie tylko rejestracja w systemie, ale również zainstalowanie kasy online. Jeżeli przedsiębiorcy nie spełnią tych warunków, nie będą mogli sprzedawać w systemie Tax Free. Takie wymogi wynikają z nowelizacji zwanej SLIM VAT (od angielskich słów: simple, local and modern).
Przypomnijmy, że procedura Tax Free pozwala podróżnym – cudzoziemcom mieszkającym poza Unią Europejską – odzyskać VAT od towaru kupionego w Polsce o wartości co najmniej 200 zł i wywiezionego w bagażu osobistym. Sprzedawca wystawia w tym celu paragon z naliczonym VAT i przekazuje kupującemu imienny dokument Tax Free określający kwotę zapłaconego podatku. Ten przedstawia go celnikowi na granicy, który potwierdza wywóz produktu, przystawiając pieczęć.
Na takiej procedurze korzystają zarówno nabywca (może odzyskać podatek), jak i sprzedawca, który po otrzymaniu potwierdzenia wywozu może zmniejszyć krajową stawkę VAT do 0 proc.
Dotychczasowy system dawał oszustom pole do wyłudzeń, na co w ubiegłym roku zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Pisaliśmy o tym w artykule „NIK: za dużo nieprawidłowości w systemie Tax Free” (DGP nr 209/2020). Problem m.in. w tym, że niektórzy z tej możliwości korzystają nawet kilka razy dziennie. Oszustom pomagał w tym papierowy obieg dokumentów. Od 2022 r. nie będzie im już tak łatwo, bo zacznie funkcjonować elektroniczny system obiegu dokumentów i ich rejestracji oraz elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).
Sprzedawca będzie musiał wystawić elektroniczny dokument, podróżny otrzyma jego wersję elektroniczną (w aplikacji) bądź wydruk. Celnik na granicy w systemie będzie miał informację dotyczącą wywozu towarów przez daną osobę (która wylegitymuje się dowodem osobistym).
Magdalena Rzeczkowska potwierdziła, że te zmiany pomogą udaremnić nadużycia. Przypomniała, że zwrot dotyczy okazjonalnych zakupów. Jeżeli więc dana osoba przekracza granicę wielokrotnie, a jej zakupy nie zostaną uznane za okazjonalne, nie otrzyma zwrotu podatku. Szefowa KAS podkreśla, że kwestia oceny okazjonalności jest uznaniowa. Dlatego każdy indywidualny przypadek będzie wymagał odrębnej oceny.
Aby umożliwić sprzedawcom wypełnianie nowych obowiązków, KAS udostępni im nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny Tax Free. Będzie on służył do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów Tax Free, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na PUESC.
Jak wyjaśnili przedstawiciele MF, przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze Tax Free. Będzie też musiał podać kasę online (z podanej listy), na której będzie rejestrowana taka sprzedaż.
Przedsiębiorcy będą mieli sporo czasu, aby dostosować się do nowych zasad. Możliwość rejestracji pojawi się od 1 lipca br. ©℗