Od 1 stycznia 2022 r. system TAX FREE, czyli zwrot podatku VAT dla podróżnych, będzie wyłącznie w formie elektronicznej - zapewnił w środę szef MF Tadeusz Kościński. Podkreślił, że pozwoli to m.in. oszczędzić czas i uszczelnić system podatkowy.

Przedstawiając zmiany, jakie od nowego roku nastąpią w systemie TAX FREE, minister finansów podkreślał, że stanowią one "odpowiedź na zgłaszane nam przez biznes potrzeby, ale korzyści odczują też podróżni".

"Przede wszystkim nowy TAX FREE to wygoda i oszczędność czasu" - mówił. Jak opisywał, o ile obecnie obieg dokumentów odbywa się w wersji papierowej, co oznacza również m.in. konieczność przybijania stempli, to od nowego roku zostanie on zastąpiony obiegiem elektronicznym dokumentów.

"To oznacza nową e-usługę administracji skarbowej dla firm. Krajowy system teleinformatyczny TAX FREE zostanie udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W naszych działaniach nie zapominamy o wyrównaniu szans na rynku. Nowy system przyczyni się do uszczelniania systemu podatkowego w Polsce" - powiedział.

Szef MF podkreślał, że resort przykłada dużą wagę do rozwoju usług cyfrowych. Wskazał, że po ogłoszeniu w lutym uruchomienia e-urzędu skarbowego sukcesywnie uruchamiane są kolejne e-usługi, z których najnowszą jest możliwość sprawdzenia informacji o zwrotach z podatku PIT i VAT. "Za chwilę dostępny będzie formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne" - zapowiedział.

Zdaniem Kościńskiego e-urząd skarbowy cieszy się bardzo dużą popularnością: do serwisu zalogowano się już 25 mln razy.

Zwrot VAT zapłaconego przy zakupie towarów na terenie Polski jest możliwy dla podróżnych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Mogą z niego skorzystać osoby, dokonały w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, otrzymały paragon z kasy rejestrującej i wywiozły towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskały potwierdzenia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny jest stempel, który potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

MF zapowiedziało, że Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE - do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE. W porównaniu do obecnego systemu nie będzie musiał dołączać do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej. Wystawiane przez niego dokumenty TAX FREE będą elektroniczne.

Jak zapowiedziała podczas prezentacji szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska, zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie wiązała się z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online zarówno przez sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć sprzedaż w systemie TAX FREE.

Jednak - mówiła Rzeczkowska - już od 1 lipca 2021 r., czyli na pół roku przed uruchomieniem nowego systemu, przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów i rozłożyć proces rejestracji w czasie.

Przedstawiciele resortu finansów podkreślali podczas prezentacji korzyści, jakie przyniosą zmiany w systemie. Dla przedsiębiorców ma to być szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE, uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu i ułatwienie rozliczenia zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Z kolei, dla podróżnych oznaczać on będzie skrócenie czasu obsługi, szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych i elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz.

"Dla administracji nowy system też niesie korzyści. Jest to korzyść związana z uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego i większa transparentność, jeśli chodzi o transakcje, które w tym systemie zwrotu podatku VAT są dokonywane" - podkreśliła szefowa KAS.

Według Rzeczkowskiej, w 2020 r. w systemie TAX FREE uczestniczyło 3258 sprzedawców, czyli mniej niż w roku poprzednim, gdy było to ponad 4 tys. sprzedawców. Zdaniem szefowej KAS, spadek ten wywołany był pandemią i po jej opanowaniu wzrośnie liczba użytkowników systemu.

Jak poinformowało MF, zmiany w systemie TAX FREE zostały zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie konsultacji są dwa akty wykonawcze do ustawy: rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Mają je między innymi: Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.