Przedstawiając zmiany, jakie od nowego roku nastąpią w systemie TAX FREE, minister finansów podkreślał, że stanowią one "odpowiedź na zgłaszane nam przez biznes potrzeby, ale korzyści odczują też podróżni".

"Przede wszystkim nowy TAX FREE to wygoda i oszczędność czasu" - mówił. Jak opisywał, o ile obecnie obieg dokumentów odbywa się w wersji papierowej, co oznacza również m.in. konieczność przybijania stempli, to od nowego roku zostanie on zastąpiony obiegiem elektronicznym dokumentów.

"To oznacza nową e-usługę administracji skarbowej dla firm. Krajowy system teleinformatyczny TAX FREE zostanie udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W naszych działaniach nie zapominamy o wyrównaniu szans na rynku. Nowy system przyczyni się do uszczelniania systemu podatkowego w Polsce" - powiedział.

Reklama

Szef MF podkreślał, że resort przykłada dużą wagę do rozwoju usług cyfrowych. Wskazał, że po ogłoszeniu w lutym uruchomienia e-urzędu skarbowego sukcesywnie uruchamiane są kolejne e-usługi, z których najnowszą jest możliwość sprawdzenia informacji o zwrotach z podatku PIT i VAT. "Za chwilę dostępny będzie formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne" - zapowiedział.

Zdaniem Kościńskiego e-urząd skarbowy cieszy się bardzo dużą popularnością: do serwisu zalogowano się już 25 mln razy.

Reklama

Zwrot VAT zapłaconego przy zakupie towarów na terenie Polski jest możliwy dla podróżnych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Mogą z niego skorzystać osoby, dokonały w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, otrzymały paragon z kasy rejestrującej i wywiozły towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskały potwierdzenia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny jest stempel, który potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

MF zapowiedziało, że Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE - do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przedsiębiorca po rejestracji wskaże miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE. W porównaniu do obecnego systemu nie będzie musiał dołączać do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej. Wystawiane przez niego dokumenty TAX FREE będą elektroniczne.

Jak zapowiedziała podczas prezentacji szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska, zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będzie wiązała się z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online zarówno przez sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają rozpocząć sprzedaż w systemie TAX FREE.

Jednak - mówiła Rzeczkowska - już od 1 lipca 2021 r., czyli na pół roku przed uruchomieniem nowego systemu, przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się na PUESC, tak by móc dostosować się do nowych przepisów i rozłożyć proces rejestracji w czasie.

Przedstawiciele resortu finansów podkreślali podczas prezentacji korzyści, jakie przyniosą zmiany w systemie. Dla przedsiębiorców ma to być szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE, uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu i ułatwienie rozliczenia zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Z kolei, dla podróżnych oznaczać on będzie skrócenie czasu obsługi, szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych i elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz.

"Dla administracji nowy system też niesie korzyści. Jest to korzyść związana z uszczelnieniem polskiego systemu podatkowego i większa transparentność, jeśli chodzi o transakcje, które w tym systemie zwrotu podatku VAT są dokonywane" - podkreśliła szefowa KAS.

Według Rzeczkowskiej, w 2020 r. w systemie TAX FREE uczestniczyło 3258 sprzedawców, czyli mniej niż w roku poprzednim, gdy było to ponad 4 tys. sprzedawców. Zdaniem szefowej KAS, spadek ten wywołany był pandemią i po jej opanowaniu wzrośnie liczba użytkowników systemu.

Jak poinformowało MF, zmiany w systemie TAX FREE zostały zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie konsultacji są dwa akty wykonawcze do ustawy: rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Mają je między innymi: Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.