Najlepsze urzędy skarbowe w Polsce są w Namysłowie, Suwałkach, Bielsku Białej i Warszawie, a wyróżniająca się izba skarbowa działa w Białymstoku.

To już XVII Ranking Urzędów Skarbowych, który nasza redakcja przygotowała pod patronatem Ministerstwa Finansów. Po raz kolejny spośród 400 urzędów wybraliśmy te, które działają najszybciej i najlepiej. Zestawienie jest sporządzone na podstawie danych zebranych za 2020 r.
Laureatów wyłoniliśmy w czterech grupach:
  • małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników,
  • średnie (zatrudniające maksymalnie 130 osób),
  • duże urzędy,
  • urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują tylko większych podatników.
Ocenialiśmy skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną. Urzędy mogły w obu kategoriach otrzymać maksymalnie 140 pkt. Ich suma zdecydowała o miejscu w klasyfikacji generalnej.
Zwycięskie urzędy
W zestawieniu generalnym wśród małych urzędów skarbowych wygrał US w Namysłowie. Otrzymał on najwięcej punktów za:
  • zasadność wszczętych postępowań podatkowych, bo żadne z nich nie zostało umorzone,
  • prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego, ponieważ ani jednego rozstrzygnięcia nie uchylił dyrektor izby administracji skarbowej,
  • skuteczność kontroli (procent kontroli pozytywnych), bo we wszystkich prowadzonych przez ten urząd stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych.
Taką samą skutecznością kontroli wyróżnił się US w Grajewie, który wygrał w kategorii efektywność małych urzędów. Najwyższą notę otrzymał też za szybkość zakończenia postępowania podatkowego. Średni czas, jaki minął od wszczęcia postępowania do dnia doręczenia decyzji, wynosił ok. 15 dni, podczas gdy najgorszy pod tym względem urząd potrzebował ponad 1 tys. dni.
W kategorii skuteczność najlepszy okazał się US w Złotoryi. Otrzymał on najwyższe noty za zasadność wszczętych postępowań, bo żadne nie zostało uchylone, i skuteczność egzekucji. Wyniosła ona 72,6 proc. (tyle tytułów wykonawczych udało się wykonać).
W grupie średnich urzędów skarbowych najlepszy okazał się US w Suwałkach. Wygrał on w zestawieniu generalnym i okazał się najbardziej skuteczny. Skuteczność egzekucji wyniosła 63 proc. Okazał się najlepszy pod tym względem i otrzymał komplet punktów. Wynik najgorszego urzędu wynosił niewiele ponad 20 proc.
Najbardziej efektywny wśród średnich okazał się US w Nowej Soli. Otrzymał najwyższą ocenę za skuteczność kontroli. We wszystkich prowadzonych przez ten urząd kontrolach stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych. Taki sam wynik uzyskał np. US w Szczecinku (trzeci w kategorii efektywność). US w Nowej Soli wysoką notę uzyskał też za szybkość wszczętych egzekucji, potrzebował średnio ok. 35 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego. Najlepszy pod tym względem był US w Kraśniku, który potrzebował na to średnio 25 dni.
US w Nowej Soli został wysoko oceniony również za szybkość zakończenia postępowania podatkowego. Średni czas, jaki minął od jego wszczęcia do dnia doręczenia decyzji podatkowej, wynosił ok. 100 dni. W przypadku najlepszego urzędu było to ok. 44 dni, a najgorszego ponad 1 tys. dni.
W grupie dużych urzędów w zestawieniu generalnym wygrał Drugi US w Bielsku Białej. Okazał się też najbardziej efektywny. Maksymalną notę otrzymał za szybkość wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio niespełna 24 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego.
Natomiast Pierwszy US Warszawa-Śródmieście okazał się najbardziej skuteczny. Otrzymał komplet punktów za prawidłowość rozstrzygnięć. Znikomą liczbę z nich uchylił dyrektor IAS. Wysoką notę otrzymał też za zasadność wszczętych postępowań, bo niewiele z nich zostało umorzonych.
Najlepszy spośród wyspecjalizowanych urzędów okazał się Drugi Mazowiecki US w Warszawie. Wygrał on w zestawieniu generalnym, choć nie uzyskał maksymalnych not w żadnej podkategorii. Wyróżnił się on jednak prawidłowością rozstrzygnąć (prawie żadna z wydanych przez naczelnika tego urzędu decyzji nie została uchylona przez dyrektora IAS).
W kategorii efektywność wygrał tak jak rok wcześniej Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie. Otrzymał komplet punktów za czas, jaki minął od wszczęcia postępowania do dnia doręczenia decyzji. Potrzebował na to średnio ok. 65 dni, podczas gdy najgorszy urząd pod tym względem wśród wyspecjalizowanych 684. Wyróżnił się też odnośnie do szybkości wszczętych egzekucji. Potrzebował średnio ok. 30 dni od podjęcia działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego (najgorszy 169). Uzyskał maksymalną notę.
Dziennik Gazeta Prawna
Z kolei w kategorii skuteczność najlepszy okazał się Trzeci Mazowiecki US w Radomiu.
Uzyskał komplet punktów za:
  • prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego (niewiele z nich zostało uchylonych),
  • efektywność finansową postępowań (urząd pozyskał 1,1 mln zł w przeliczeniu na etat w wyniku prowadzonych postępowań – jako efekt korekt i wpłat).
Wyniki izb
W oddzielnym zestawieniu oceniliśmy 16 izb administracji skarbowej. W klasyfikacji generalnej mogły one uzyskać maksymalnie 90 pkt: 40 za efektywność i 50 za skuteczność.
Jak co roku liderem okazała się IAS w Białymstoku. Zdobyła, tak jak w poprzednich latach, pierwsze miejsce w zestawieniu generalnym. Tym razem okazała się jednak najlepsza nie jak w ubiegłym roku w kategorii efektywność (tu zajęła drugie miejsce), ale w kategorii skuteczność. Wojewódzki sąd administracyjny nie uchylił żadnej wydanych przez nią decyzji (w przypadku najgorzej wypadającej pod tym względem izby było to ponad 9 proc.).
W tym roku w kategorii efektywność wygrała izba w Bydgoszczy. Najszybciej załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych – średnio w ciągu ok. 111 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to 693 dni)..
Dziennik Gazeta Prawna